O kozej farme ABEL plus spol. s r.o.

Farma ABEL plus pochádza zo Slovenska.  Je chovateľom kôz a výrobcom tabliet zo sušeného kozieho mlieka. Fungujú od roku 1996 v Kysuckej obci Podvysoká, kde hospodária cca na 300 ha. Kozia farma má niekoľkoročné bohaté skúsenosti vo veľkochovu kôz a dosiahla v tejto oblasti veľa úspechov.

Zameriavajú sa najmä na chov plemena kozy Šanské, biele a na produkciu mlieka. Neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti je tiež spracovanie kozieho mlieka, jeho sušenie a na výrobky z kozieho mlieka. Majú vlastné sušiareň, v ktoré spracúvajú surové kozie mlieko, ktoré následne spracovávajú do svojich produktov CAPRAMILK.

Ekologické poľnohospodárstvo je hospodárenie s pozitívnym vzťahom k zvieratám, k pôde, k rastlinám, a celkovo k prírode. Všetko bez používania umelých hnojív, chemických prípravkov, postrekov a hormónov.  Jedná sa o veľmi pokrokový spôsob hospodárenia, ktoré stavia na tisícročných skúsenostiach našich predkov. Berie ohľad na prirodzené kolobehy a v závislosti na tom umožňuje vyrábať vysoko kvalitné produkty a potraviny.


Ako sa spracováva kozie mlieko


V roku 2002 bola spustená do prevádzky novovybudovaná mliekareň - sušiareň kozieho a kravského mlieka, v ktoré spracúvajú vlastnú produkciu kozieho mlieka. V roku 2003 bolo udelené prevádzke veterinárne číslo exportného závodu, z čoho vyplýva, že výrobky vyrábané v tejto prevádzkarni spĺňajú podmienky pre uvedenie na trh a vývoz do členských štátov a Európskej únie.

Postup:

Prijaté surové kozie mlieko sa tepelne ošetrí, spasterizuje a odvádza potrubím do suchej časti prevádzky na ďalšie spracovanie - rozprašovacej sušiarne RS 50. Počas celého procesu spracovania mlieka, od prísunu až po konečný finálny výrobok, prebieha jeho spracovanie v uzavretom potrubnom systéme, bez
kontaktu s vonkajším prostredím, čo je vzduch a personál. Dodržiavanie technologickej disciplíny plne bráni mikrobiálnej a fyzikálnej kontaminácii spracovaného mlieka. Zároveň sa v oblasti kvality uplatňuje systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), ktorý zabezpečuje kvalitu výrobkov v priebehu výrobného procesu, kontrolujú sa tzv. kritické body počas výroby. Tento systém kvality je štandardom, ktorý sa uplatňuje pri výrobe potravín a biopotravín.